24.02.2014 | Petra Blinnikka

Vastuullista matkailua Euroopassa; tuomisia kansainvälisestä konferenssista

Brysselissä järjestettiin 2.12.2013 kansainvälinen konferenssi “European realities of Responsible Tourism”. Osallistuimme tilaisuuteen tavoitteenamme selvittää, mikä on ”in” vastuullisuuskentässä Euroopan tasolla tällä hetkellä. Lisäksi halusimme tutustua EARTH –verkostoon (European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality)  sekä varmistua että teemme KESMA II –hankkeessa samansuuntaisia toimia tuleviin EU-tason suunnitelmiin nähden.

Konferenssi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja varmistusta tuli siihen, että teemme oikeita asioita ja hyvinkin käytännön näkökulmasta. Mitään kovin uutta ja ihmeellistä päivä ei kuitenkaan tarjonnut.

Päivän ohjelma jakautui kolmeen pääteemaan. Aluksi komission edustajat esittivät laajan näkökulman vastuullisuuden ja esteettömyyden kehittämiseen matkailussa. Tämän jälkeen EARTH–verkoston jäsenet esittelivät omia projektejaan ja toimintaansa. Verkostoon kuuluu yksityisiä organisaatioita seitsemästä maasta. Verkosto on perustettu vuonna 2008 ja sen jäsenet pyrkivät edistämään sekä matkailutoimijoille että matkailijoille tasa-arvoisia periaatteita ja vastuullista käyttäytymistä matkailussa. Verkoston toimintaan voit tutustua lisää: www.earth-net.eu. Päivän esityksissä korostui erityisesti esteettömyyden merkitys matkailussa.

Päivän avasi Eduardo Santander, Executive Director of the European Travel Commission (ETC). Tässä joitakin hänen kommenttejaan:

 • Euroopan osuus maailman matkailijavirroista on 52 %
 • matkailu on johtava teollisuuden ala Euroopassa
 • kilpailukyky liittyy kiinteästi kestävyyteen
 • kaikki vastuullisuuden osa-alueet ovat tärkeitä; niin sosio-kulttuurinen, ekologinen kuin taloudellinenkin näkökulma
 • aitouden säilyttäminen sekä vastuullinen käyttäytyminen paikallisia kohtaan on merkityksellistä
 • innovaatiot ja matkailu on erityiskiinnostuksen kohde rahoituksessa EU-tasolla
 • senior citizens ensi vuonna erityisesti fokuksessa; ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan ja on nyt 25 % Euroopan väestöstä
 • esteettömyyden merkitys kasvaa: 15 % maailman väestöstä jonkinlainen erityistarve, tämä huomioitava myös matkailussa
 • sosiotaloudellinen näkökulma korostuu: matkailu sosiaalisena tarpeena ja oikeutena; matkailuelinkeinon tarjottava eri budjetin vaihtoehtoja asiakkaille
 • tarvitaan vahvaa yhteistyötä yksityisen, kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoiden välillä
European Realities of Responsible Tourism -konferenssi 2.12.2013, Bryssel

European Realities of Responsible Tourism -konferenssi 2.12.2013, Bryssel

Fransesca Tudini, Matkailuyksikön päällikkö Euroopan komissiosta kuvasi Euroopan komission toimenpiteitä kestävän ja vastuullisen matkailun edistämisessä mm. seuraavista näkökulmista:

Tudini korosti, että toimenpiteet ja poliittiset päätökset tulisivat olla sellaisia, että ne edistävät kestävyyttä ja vastuullisuutta matkailussa. Yhtenä esimerkkinä hän toi esille EDEN –projektin, joka palkitsee vuosittain vaihtuvalla teemalla European Destination of Excellence –kohteet. Kyseisen hankkeen tavoitteena on edistää kestävää matkailua Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EDEN-kilpailuun osallistuvat maat valitsevat omat matkailun huippukohteensa. Matkailukohteiden valinnassa painotetaan eurooppalaisten matkailukohteiden arvoja ja monimuotoisuutta. EDEN-ohjelma lisää matkailukohteiden näkyvyyttä, tarjoaa foorumin hyvien toimintatapojen levittämiseksi joka puolelle Eurooppaa ja edistää palkittujen matkailukohteiden välistä verkottumista. Vuoden 2013 teemana oli esteetön matkailu.

Tudini kertoi tällä hetkellä jo pilotointivaiheessa olevasta ETIS European Tourism Indicator System –järjestelmästä, jonka avulla matkailukohteet voivat arvioida kestävyyttään.  Järjestelmä on tarkoitettu paikallisten aluekehittäjien ja viranomaisten hyödynnettäväksi.  Sata destinaatiota käyttää järjestelmää tällä hetkellä, se on ilmainen ja löytyy internetistä. Toinen pilotointivaihe alkaa vuoden 2014 alkupuolella.

Tudini esitteli viimeistelyvaiheessa olevan Euroopan vastuullisen ja kestävän matkailun peruskirjan (European Charter on Responsible and Sustainable Tourism), joka sisältää tällä hetkellä yhdeksän periaatetta kestävän matkailun edistämiseksi. Nämä periaatteet ovat:

 1. A balanced approach to economic, social, cultural and environment aspects of sustainability should be ensured.
 2. The competitiveness and the ability of the EU tourism industry should be increasingly enhanced.
 3. The EU natural cultural heritage and diversity should be celebrated and conserved.
 4. Tourism activities should respect and benefit local communities.
 5. The use of natural of Scarce or limited resources should be controlled and effectively managed.
 6. Tourism should be planned and managed with a long term vision and involvement of all stakeholders.
 7. (Trying to implement with ETIS System) Tourism should be monitored and continuous improvements should be made.
 8. It is the “right” of all citizens to have and enjoyable and fulfilling holiday (the rights of travel should be respected).
 9. Awareness should be increased towards sustainable and responsible tourism across the EU.

Muiden esiintyjien puheenvuoroista mainittakoon, että elämyksellisyyden, esteettömyyden ja vuorovaikutuksen merkitys matkailussa tulee korostumaan. Matkat ovat lyhempiä mutta lyhemmän ajankin sisällä matkailijat haluavat tunnepitoisempia ja mieleenpainuvampia kokemuksia ja elämyksiä. Samalla matkan negatiiviset vaikutukset halutaan minimoida. Matkailuyritysten merkitys on äärimmäisen tärkeä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Vastuullisten matkailupalvelujen suunnittelussa on otettava huomioon vuorovaikutuksen mahdollisuus, paikallisten ihmisten tapaaminen on tärkeä osa matkailutuotetta. Suunnittelussa täytyy myös muistaa huomioida kulttuurierot ja ohjeistaa matkailijoita toimimaan vastuullisesti. Sen sijaan, että yritys antaa lahjoituksia, voisi osaksi yrityksen palveluja yhdistää esim. vierailun paikallisessa hyväntekeväisyysorganisaatiossa, jolloin matkailija saisi konkreettisen ”todistuksen” yrityksen vastuullisuustyöstä sekä omasta vaikuttamismahdollisuudestaan. Matkailuyritysten sosiaalinen vastuu korostui myös puheenvuoroissa; työntekijöiden työolot, rakenteellinen työttömyys alalla, sesonkisuuteen liittyvät haasteet, matkailu mahdolliseksi asiakkaille varallisuudesta riippumatta jne. Myös tarve verotuksen alentamiseen alalla tuotiin esille. Konferenssin materiaaliin voit tutustua täällä.

Suomessa olemme hyvässä vauhdissa kestävän matkailun kehittämisessä. Suomen matkailullinen vetovoima perustuu paljon luontoon, suomalaiseen elämäntapaan, aitouteen, hiljaisuuteen ja näiden elementtien tuomaan hyvinvointiin. Nämä elementit luovat myös luonnollisen pohjan kestävälle matkailulle ja sen kehittämiselle sekä ekologisesta, sosiaalisesta että kulttuurisesta näkökulmasta.

Kestävin matkailuterveisin,

Susanna Nuijanmaa ja Petra Blinnikka

 

 

Suosituimmat avainsanat

benchmarking, Corporate social responsibility, eettisyys, ekologinen kestävyys, erityisasiakasryhmä, esteettömyys, EU, ihmisoikeudet, ikäihmiset, jätteiden lajittelu, Keski-Suomi, KESMA II-hanke, kestävyys, kestävä matkailu, kotimaa, kulttuuri, kulttuurinen kestävyys, kulttuuriperintö, lapsiperhe, lapsityövoima, liiketoiminta, lähiruoka, maatiaiskasvit, markkinointi, matkailu, matkailua kaikille, oikeudenmukaisuus, organizational ethics, palvelu, perinnekasvit, ravintolapalvelut, ruokamatkailu, ruukki, saavutettavuus, sosiaalinen kestävyys, Tarinakone, tarinallistaminen, Tarinatyöpaja, Uusi-Seelanti, valosaaste, vastuullinen matkailu, vastuullinen palveluliiketoiminta, vastuullisuus, viestintä, ympäristön suunnittelu

Uusimmat blogijulkaisut

18.12.2014 Kiitos!

Kiitos kaikille KESMAn matkassa kulkeneille! Työkaluihin ja tuotoksiin pääsette tutustumaan hankkeen internetsivuilla: www.kestavamatkailu.fi. Otattehan työkalut tehokkaaseen käyttöön ja vinkkaatte kaverillekin … Lue lisää >

10.12.2014 Tulevaisuuden vastuullinen kuluttaja

Kirjoittanut Lahden ammattikorkeakoulun matkailuopiskelija Mia Kari Ekologisuus, eettisyys, hiilijalanjälki, vastuullisuus, lähiruoka, luomu… kuulostaako tutulta? Vastuullisesta kuluttamisesta ja ekologisista valinnoista on tullut trendi, … Lue lisää >

26.11.2014 Seisahdutaanko hetkeksi ja vedetään happea?

Kirjoittanut Katja Piiponniemi, restonomiopiskelija LAMKista Hetkeksi vain, ei me tähän jäädä lopullisesti paikoilleen, kunhan ollaan hetki aivan hissuksiin ja mietitään. … Lue lisää >

10.11.2014 Hankkeeseen harjoittelun kautta

Kirjoittanut Johanna Huuskonen, joka opiskelee JAMKissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtonaan kuluttajapalvelut Puolitoista vuotta sitten opiskelin toista vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa … Lue lisää >

17.10.2014 Lisää opiskelija-ajatuksia Vastuullisesta Palveluliiketoiminnasta

Lahden ammattikorkeakoulun Vastuullinen Palveluliiketoiminta-kurssille osallistui mahdollisuuksien mukaan KESMA II-hankkeen yrittäjiä ja Lahden Ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoita. Kurssilla pohdittiin vetäjänä toimivan Michael Lettenmeierin johdolla mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voit … Lue lisää >