Blogijulkaisut

Avainsanahaku - markkinointi

Yksi osa benchmarking-matkaa oli osallistuminen KESMA II –hankkeen järjestämään työpajaan, jonka teemana oli: Maaseutumatkailun kestävyyden vahvuudet ja eväitä niiden esille … Lue lisää >

Kello löi yhdeksän kun 12 hengen ryhmä lähti suuntaamaan kohti Mikkeliä ja Tertin kartanoa. Mukana matkalla olivat Saarijärveltä Purola Farmin … Lue lisää >

Kestävä matkailu on kaikille saavutettavissa olevaa matkailua, joka on taloudellisesti kannattavaa tuhoamatta ympäristöä ja paikalliskulttuureita. Maaseutumatkailussa voidaan helposti yhdistää kestävän … Lue lisää >

Kestävyyden eri osa-alueiden näkyminen yrityksen kotisivuilla Kulttuurinen: paikallisuus, perinteiset tapahtumat, historialliset ja perinnerakennukset, paikallinen murre, paikalliset värit ja kuviot sivujen … Lue lisää >