Blogijulkaisut

Avainsanahaku - kulttuurinen kestävyys

Kirjoittanut Mari Holopainen Terveisiä Certess – hankkeen tutorointipäiviltä Granadasta. Certess (European Cultural Routes, Transferring Experiences, Sharing Solution) on Interreg IVC … Lue lisää >

Kirjoittaja on tarinallistaja Anne Kalliomäki Tarinakoneesta Loskaisen lumikelin keskellä, mutta erittäin lämpimässä tunnelmassa, Kapeenkosken tuvassa pidettiin lokakuun lopulla KESMA II-hankkeen keskisuomalaisten yrittäjien … Lue lisää >

Kevään 2013 aikana KESMA II- hankkeen toimijat kokosivat kestävyyden ulottuvuuksista matriisin, joka kuvaa ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksien konkretisoitumista … Lue lisää >