29.04.2013 | Petra Blinnikka

Mitä on kestävyys matkailussa?

Kestävä matkailu on kaikille saavutettavissa olevaa matkailua, joka on taloudellisesti kannattavaa tuhoamatta ympäristöä ja paikalliskulttuureita. Maaseutumatkailussa voidaan helposti yhdistää kestävän matkailun eri näkökulmat (kts. info) alueiden ja yritysten kilpailueduksi: suomalainen väljä ja rauhallinen maaseutu – puhdas luonto, ruoka ja ympäristö – maaseudun ihmisten monipuolinen osaaminen ja kulttuuri – yhteisöllisyys ja perinteet.

Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen, KESMA I –hankkeessa kesällä 2011 toteutetussa asiakastutkimuksessa selvitettiin maaseutumatkailun asiakkaiden kuluttajakäyttäytymistä liittyen kestävyyden eri teemoihin: kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen sekä esteettömyyteen. Asiakkailta tiedusteltiin muun muassa sitä, kuinka paljon kestävyyden eri teemat vaikuttavat asiakkaiden ostopäätökseen sekä sitä, miten he ovat kokeneet kestävyyden toteutuvan maaseutumatkailuyrityksissä. Tutkimus toteutettiin kaikissa hankkeeseen osallistuvissa maakunnissa: Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

asiakaspilvi

Vastausten (n=685) perusteella maaseutulomakohdetta valitessaan asiakkaat pitävät tärkeänä luonnonkaunista sijaintia, hintaa, palvelun laadukkuutta, turvallisuutta, aitoutta ja paikallisuuden esiintuomista. Asiakkaat olettavat, että matkailukohteessa on ympäristöasiat asiallisesti hoidettu, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu. Lähes kaikki vastaajat pitivät myös tärkeänä, että erityistarpeisilla asiakkailla on mahdollisuus vierailla samoissa matkakohteissa kuin muilla. Tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat valmiita maksamaan ekologisuuden, kulttuurisen kestävyyden ja esteettömyyden toteutumisesta yrityksessä.

KESMA I-hankkeessa haastateltiin myös maaseutumatkailuyrittäjiä (n=84), kuinka he näkevät kestävän matkailun liiketoiminnassaan. Vastausten mukaan useat maaseutumatkailuyritykset toimivat jo monin eri tavoin kestävän kehityksen mukaisesti, ja niiden arvomaailma heijastelee voimakkaasti kestävän kehityksen arvoja. Tämä näkyy yritysten päivittäisessä toiminnassa lähinnä lähiruuan ja lähialueen tuotteiden hyödyntämisenä, jätteiden lajitteluna, kierrätyksenä, energiankulutuksen minimoimisena sekä asiakkaiden ohjeistamisena.

Kestävyys koettiin luonnollisena osana yritysten normaalia toimintaa, joten sitä ei juurikaan painoteta asiakkaille eikä käytetä argumenttina markkinointiviestinnässä. Kehittämisen painopisteinä vastauksissa nousivat esiin juuri kestävyyden esille tuonti markkinoinnissa sekä palveluiden kehittäminen ja fyysiseen ympäristöön liittyvät parannustoimenpiteet. Näihin isketään KESMA II-hankkeen kanssa!

Suosituimmat avainsanat

benchmarking, Corporate social responsibility, eettisyys, ekologinen kestävyys, erityisasiakasryhmä, esteettömyys, EU, ihmisoikeudet, ikäihmiset, jätteiden lajittelu, Keski-Suomi, KESMA II-hanke, kestävyys, kestävä matkailu, kotimaa, kulttuuri, kulttuurinen kestävyys, kulttuuriperintö, lapsiperhe, lapsityövoima, liiketoiminta, lähiruoka, maatiaiskasvit, markkinointi, matkailu, matkailua kaikille, oikeudenmukaisuus, organizational ethics, palvelu, perinnekasvit, ravintolapalvelut, ruokamatkailu, ruukki, saavutettavuus, sosiaalinen kestävyys, Tarinakone, tarinallistaminen, Tarinatyöpaja, Uusi-Seelanti, valosaaste, vastuullinen matkailu, vastuullinen palveluliiketoiminta, vastuullisuus, viestintä, ympäristön suunnittelu

Uusimmat blogijulkaisut

18.12.2014 Kiitos!

Kiitos kaikille KESMAn matkassa kulkeneille! Työkaluihin ja tuotoksiin pääsette tutustumaan hankkeen internetsivuilla: www.kestavamatkailu.fi. Otattehan työkalut tehokkaaseen käyttöön ja vinkkaatte kaverillekin … Lue lisää >

10.12.2014 Tulevaisuuden vastuullinen kuluttaja

Kirjoittanut Lahden ammattikorkeakoulun matkailuopiskelija Mia Kari Ekologisuus, eettisyys, hiilijalanjälki, vastuullisuus, lähiruoka, luomu… kuulostaako tutulta? Vastuullisesta kuluttamisesta ja ekologisista valinnoista on tullut trendi, … Lue lisää >

26.11.2014 Seisahdutaanko hetkeksi ja vedetään happea?

Kirjoittanut Katja Piiponniemi, restonomiopiskelija LAMKista Hetkeksi vain, ei me tähän jäädä lopullisesti paikoilleen, kunhan ollaan hetki aivan hissuksiin ja mietitään. … Lue lisää >

10.11.2014 Hankkeeseen harjoittelun kautta

Kirjoittanut Johanna Huuskonen, joka opiskelee JAMKissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtonaan kuluttajapalvelut Puolitoista vuotta sitten opiskelin toista vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa … Lue lisää >

17.10.2014 Lisää opiskelija-ajatuksia Vastuullisesta Palveluliiketoiminnasta

Lahden ammattikorkeakoulun Vastuullinen Palveluliiketoiminta-kurssille osallistui mahdollisuuksien mukaan KESMA II-hankkeen yrittäjiä ja Lahden Ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoita. Kurssilla pohdittiin vetäjänä toimivan Michael Lettenmeierin johdolla mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voit … Lue lisää >