11.07.2013 | Hanna Hauvala

Kestävyyden yritysanalyysityökalujen testausta

Kevään 2013 aikana KESMA II- hankkeen toimijat kokosivat kestävyyden ulottuvuuksista matriisin, joka kuvaa ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksien konkretisoitumista yrityksen liiketoiminnassa liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin pohjautuen. Tämä matriisi toimi pohjatyökaluna yritysanalyysityökalujen rakentamisessa. Yritysanalyysityökalut sisältävät neljä vaihetta: ennakkokysymykset yrittäjille, sisällönanalyysi yrityksen markkinointiviestintään liittyen, havainnointi yrityksen tiloissa sekä yrittäjien haastattelu.

Ekologiseen kestävyyteen liittyen analyysissä tarkastellaan muun muassa yrityksen energiankäytön nykytilaa, päästöjä, jätehuoltoa, kierrätystä ja ympäröivän ympäristön käyttöä ympäristön ehdoilla. Liikeideaan liittyen pohditaan sitä, millä tavoin ekologinen kestävyys näkyy yrityksen toimintatavoissa esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten ylläpidossa, hankinnoissa, asiakkaiden opastuksessa ja ohjeistuksessa sekä ympäristönhoidossa. Tuotekehityksessä keskitytään mm. energian ja materiaalien säästämiseen, ympäristöviestintään sekä kuinka ympäristöä ja ekologisempia vaihtoehtoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin yrityksen liikeideassa.

Kulttuuriseen kestävyyteen liittyen analyysissä tarkastellaan muun muassa sitä, millainen yrityksen toimintaympäristö on historialtaan, perinteiltään, elämäntavoiltaan. Liikeideaan liittyen pohditaan sitä, millä tavoin kulttuurinen kestävyys näkyy yrityksen arvoissa, liikeideassa ja toimintatavoissa. Tuotekehityksessä keskitytään mm. tarinallistamiseen, paikallisuuteen, aitouteen, ruuan rooliin yrityksen toiminnassa sekä rakennetun kulttuuriympäristön hyödyntämiseen tuotteistuksessa. Myös sitä, millä tavoin perinteet ja paikallinen kulttuuri, yrityksen historia yms. ilmentyvät yrityksen markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä käydään läpi.

Sosiaaliseen kestävyyteen liittyen analyysissä tarkastellaan muun muassa yrityksen saavutettavuutta, yhteistyötä, toiminnan läpinäkyvyyttä, henkilöstöpolitiikka ja taloutta. Liikeideaan liittyen pohditaan sitä, millä tavoin sosiaalinen kestävyys näkyy yrityksen toimintatavoissa esimerkiksi erityistarpeisten ja ulkomaalaisten asiakkaiden palvelussa, yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, paikallisen työvoiman hyödyntämisessä ja yritystoiminnan jatkuvuudessa. Tuotekehityksessä keskitytään mm. saavutettavuuden parantamiseen ja verkostoitumiseen.

Pilottiyrityskiertue Keski-Suomen alueella

KESMA II-hanke kiersi alkukesän aikana Keski-Suomen alueella 14 keskisuomalaisessa mikromaaseutumatkailuyrityksessä testaten edellä mainittuja hankkeen analyysityökaluja. Lähetimme yrittäjille ennakkokysymykset, joihin pyysimme vastaukset yritysvierailuun mennessä. Kävimme ennen vierailua myös läpi yrityksen kotisivut sisällön analyysi-kysymyspatteristolla. Itse kohteessa haastattelimme yrittäjää/yrittäjiä sekä havainnoimme yrityksen tiloja ja ympäristöä sekä otimme paljon kuvia. Nyt käymme saamiamme tuloksia läpi ja tallennamme niitä jatkotoimenpiteitä varten.

Vierailut olivat antoisia ja mielenkiintoisia puolin ja toisin. Minulla ainakin aistit avautuivat! Ei ole keskisuomalainen tiennyt, mitä kaikkea kaunista, luonnonmukaista, historiallista, laadukasta, toiminnallista, yksilöllistä, upeaa ja aitoa on omalla maakunnalla tarjota. Jokainen kohde oli uniikki, yrittäjänsä/yrittäjiensä näköinen. Oli erittäin virkistävää tutustua erilaisiin kohteisiin ja sydämellisiin ihmisiin, joilla on tekemisen meininki ja tahtotila tehdä asioita kestävyyden periaatteilla. Suosittelen lämpimästi matkailemaan lähiympäristössä, koska sillä on paljon annettavaa ja se on monella tapaa kestävää.

lemmikit

Suosituimmat avainsanat

benchmarking, Corporate social responsibility, eettisyys, ekologinen kestävyys, erityisasiakasryhmä, esteettömyys, EU, ihmisoikeudet, ikäihmiset, jätteiden lajittelu, Keski-Suomi, KESMA II-hanke, kestävyys, kestävä matkailu, kotimaa, kulttuuri, kulttuurinen kestävyys, kulttuuriperintö, lapsiperhe, lapsityövoima, liiketoiminta, lähiruoka, maatiaiskasvit, markkinointi, matkailu, matkailua kaikille, oikeudenmukaisuus, organizational ethics, palvelu, perinnekasvit, ravintolapalvelut, ruokamatkailu, ruukki, saavutettavuus, sosiaalinen kestävyys, Tarinakone, tarinallistaminen, Tarinatyöpaja, Uusi-Seelanti, valosaaste, vastuullinen matkailu, vastuullinen palveluliiketoiminta, vastuullisuus, viestintä, ympäristön suunnittelu

Uusimmat blogijulkaisut

18.12.2014 Kiitos!

Kiitos kaikille KESMAn matkassa kulkeneille! Työkaluihin ja tuotoksiin pääsette tutustumaan hankkeen internetsivuilla: www.kestavamatkailu.fi. Otattehan työkalut tehokkaaseen käyttöön ja vinkkaatte kaverillekin … Lue lisää >

10.12.2014 Tulevaisuuden vastuullinen kuluttaja

Kirjoittanut Lahden ammattikorkeakoulun matkailuopiskelija Mia Kari Ekologisuus, eettisyys, hiilijalanjälki, vastuullisuus, lähiruoka, luomu… kuulostaako tutulta? Vastuullisesta kuluttamisesta ja ekologisista valinnoista on tullut trendi, … Lue lisää >

26.11.2014 Seisahdutaanko hetkeksi ja vedetään happea?

Kirjoittanut Katja Piiponniemi, restonomiopiskelija LAMKista Hetkeksi vain, ei me tähän jäädä lopullisesti paikoilleen, kunhan ollaan hetki aivan hissuksiin ja mietitään. … Lue lisää >

10.11.2014 Hankkeeseen harjoittelun kautta

Kirjoittanut Johanna Huuskonen, joka opiskelee JAMKissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtonaan kuluttajapalvelut Puolitoista vuotta sitten opiskelin toista vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa … Lue lisää >

17.10.2014 Lisää opiskelija-ajatuksia Vastuullisesta Palveluliiketoiminnasta

Lahden ammattikorkeakoulun Vastuullinen Palveluliiketoiminta-kurssille osallistui mahdollisuuksien mukaan KESMA II-hankkeen yrittäjiä ja Lahden Ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoita. Kurssilla pohdittiin vetäjänä toimivan Michael Lettenmeierin johdolla mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voit … Lue lisää >