KESMA I -hanke päättyi 29.2.2012. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme! Hankkeen tuloksiin pääset tutustumaan alla olevien julkaisujen kautta:

Artikkelijulkaisu:
Blinnikka, P. (toim.) 2012. Maaseutumatkailu – kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja –sarja.

Asiakastutkimusraportti:
Merilahti, K. 2012. Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla. Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 48.

Yrittäjähaastatteluraportti:
Blinnikka, P. 2012. Kestävä matkailu maaseutumatkailuyrittäjien silmin. Raportti keväällä 2011 toteutetusta kartoituksesta Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja.

Nykytila-analyysi:
Torniainen, A. & Matilainen, A. (toim.) 2012. Kestävyys maaseutumatkailussa – piilotettu voimavara. Nykytila-analyysi kestävästä maaseutumatkailusta Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

 

Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen –hankkeen keskeisimmät kysymykset olivat

Mitä tarkoittaa kulttuurinen, sosiaalinen tai ekologinen kestävyys matkailussa? Vaikuttaako se asiakkaan ostopäätökseen? Haluatko tietää, arvostavatko sinun asiakkaasi palveluiden kestävyyttä? Miten itse arvotat kestävyyden osana liiketoimintaasi? Haluatko löytää hyviä käytänteitä ja uusia toimintatapoja yrityksesi toimintaan?

Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen –hanke (KESMA I) toteutettiin neljän alueen yhteistyönä 1.12.2010 – 29.2.2012. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimi projektin hallinnoijana partnereinaan Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Kohdealueina olivat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa kohdealueiden maaseutumatkailuyrityksille ja matkailun kehittäjille.

Projektin tarkoituksena oli syventää tietämystä maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sekä hankealueen yritysten nykytilasta liittyen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Tältä pohjalta luotiin kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli, jonka testaamista ja kehitettämistä jatketaan yhdessä yritysten kanssa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun- hankkeessa (KESMA II). KESMA I-hankkeen aikana myös koettiin, että kestävyyden markkinointiin pitäisi tehdä lisäselvitystä ja myös päästä testaamaan yritysten kanssa erilaisia keinoja tuoda ekologista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä esille yritysten markkinointiviestinnässä. KESMA II-hankkeen tavoitteena onkin kehittää maaseutumatkailun kestävyyden eri osa-alueita ja niiden hyödyntämistä myynnissä ja markkinoinnissa.

Hanketta toteutettiin seuraavien vaiheiden avulla

Vaihe I Lähtötila-analyysin tekeminen

Yritysten kehittämistarpeet sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta asiakkaiden kuluttajakäyttäytymiseen nähden on selvitetty ja konkretisoitu. Keskeinen tieto sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvästä olemassa olevasta tutkimustiedosta matkailuyritysten kilpailukyvyn edistämiseksi on koottu.

Vaihe II Olemassa olevien hyvien käytänteiden ja toimintamallien kartoittaminen

Matkailuyritysten kilpailukyvyä edistävät sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyydeen liittyvät olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset toimintamallit on koottu ja alueiden näkökulmasta soveltuvimmat on valittu osaksi projektissa kehitettävää toimintamallia.

Vaihe III Toimintamallin ja alueellisten painopisteiden konkretisointi sekä tiedon siirtäminen alueiden välillä

Yritysten sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden toimintamalli ja alueelliset painopisteet on luotu sekä hyvien käytänteiden siirtämisprosessi alueiden välillä on kuvattu ja otettu käyttöön.

Lisätietoja:

Petra Blinnikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi

Katja Kivikangas, Tampereen ammattikorkeakoulu, 050 337 1244, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Anne Matilainen, Ruralia-instituutti, 050 415 1156, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Peter Smeds, Vaasan ammattikorkeakoulu, 040 011 3982, peter.smeds@vamk.fi