10.01.2014 | Hanna Hauvala

Benchmarking –matka Mikkeliin 21.11.2013 Vol. 2 Työpaja Kyyhkylän kartanossa

Yksi osa benchmarking-matkaa oli osallistuminen KESMA II –hankkeen järjestämään työpajaan, jonka teemana oli: Maaseutumatkailun kestävyyden vahvuudet ja eväitä niiden esille tuomiseen. Kestävyyden eri ulottuvuuksien (kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen) markkinointi on koettu hankkeen yrittäjien keskuudessa haastavaksi, joten työpajan sisältö ja esimerkit suunniteltiin vastaamaan tähän haasteeseen. Työpajojen esityksissä käsiteltiin mm. eteläsavolaisten mökkiyrittäjien kestävyyden vahvuuksia ja niiden nostamista esille markkinoinnissa, matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla, kestävän kehityksen näkökulmien markkinointia, kulttuurista kestävyyttä maaseutumatkailussa sekä kestävyyden esille tuomista mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa. Esiintyjinä olivat Hanna-Maija Väisänen ja Anne Matilainen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, jotka toimivat mm. KESMA II-hankkeen projektitoimijoina. Lisäksi esiintyi etnologi Leena Hangasmaa ja MKN yritys- ja kotitalousneuvoja Kirsi Mutka-Paintola Etelä-Savon ProAgriasta. Voit tutustua oheisiin esityksiin tarkemmin tästä. Tässä blogikirjoituksessa on tuotu esiin kootusti muutamia työpajassa käsiteltyjä aiheita.

Hanna-Maija ja kiinnostuneet kuulijat Kyyhkylän kartanon tiloissa (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Hanna-Maija ja kiinnostuneet kuulijat Kyyhkylän kartanon tiloissa (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Tunne tuotteesi ja asiakkaasi kestävyyden markkinoinnissa, tuo tunnetta ja tietoa viestintää

Kestävyyden osa-alueiden markkinoinnillisessa hyödyntämisessä on tärkeää rehellisyys, tuotteen uskottavuus ja aitous. Tämän toteutumiseksi yrittäjän tulisi tuntea tuotteensa ja asiakkaansa, sekä vahvuutensa. Hanna-Maija kertoi esityksessään, että esimerkiksi Etelä-Savon mökkiyritysten vahvuuksia on mm. järviveden hyvä laatu, saunakulttuuri, tarinallistaminen, perinteet (kulttuuri, sauna, historia) sekä eri kieliversiot mökkien ohjeistuksessa. Nämä ovat kaikki osa kestävyyttä, joten niitä voidaan hyödyntää markkinoidessa yrityksen kestävyyttä.

Tuotteen ominaisuudet on hyvä listata ja sen avulla tunnistaa kestävyyden elementit ja tuotteen ydinhyödyt asiakkaalle.  Näin ollen asiakas voi yhdistää omat arvonsa tuotteen kestävyyselementteihin ja esitellyt hyödyt voivat motivoida asiakasta toimimaan oikein.

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan ohjeistaminen ovat markkinoinnissa yhä merkittävämmässä roolissa nykypäivänä. Asiakkaat myös haluavat yhä laadukkaampia, ainutkertaisempia ja merkityksellisempiä palveluita, joilla on jokin lisäarvo. Näihin tarpeisiin ja toiveisiin kestävän toiminnan tavoitteet ja tuotteet osuvat hyvin, koska ne itsessään sisältävät lisäarvon asiakkaalle: hyvän tekemisen tai siihen vaikuttamisen luonnolle, toiselle ihmisille tai alueen kulttuurille.

Pro Agrian Kirsi Mutka-Paintolan esityksessä korostettiin ja havainnollistettiin, kuinka viestintään ja ohjeistukseen myös itse kohteessa kannattaa panostaa. Seuraavassa poimintoja hänen esityksestään:

 • Pro Agrian tuottama ja ylläpitämä matkailijan kansio on oiva apuväline asiakkaan ohjeistuksessa, mutta tarvitsisi päivityksen tähän päivään. Matkailijan kansiossa tai mökkikansiossa voi hienovaraisesti kertoa asiakkaalle mm., mitä yrityksessä on tehty kestävyyden kehittämiseksi ja kuinka asiakas voi omilla toimillaan edistää kehitystä ollessaan kohteessa.
 • Kestävään toimintaan matkailukohteessa asiakasta kannattaa ohjeistaa selkeästi, paljon erilaisia kuvia käyttäen; pitkää kirjallista ohjeistusta kun ei kukaan jaksa loppuun asti lukea…kuvat myös kertovat enemmän ja ovat kiinnostavampia. Esimerkiksi sarjakuvamainen ohjeistaminen toimii varmasti paremmin kuin tuhat sanaa.
 • Venäläiset asiakkaat ovat kasvava ryhmä maaseutumatkailussa, joten viestinnässä ja markkinoinnissa kannattaisi huomioida tämän asiakasryhmän käyttäytyminen. Mm. kaikkien ohjeiden (jätteiden kierrätys, kodinkoneet, lämmitysjärjestelmät) tulisi olla myös venäjäksi sekä ympäristöön/aktiviteetteihin liittyvää venäjänkielistä materiaalia olisi hyvä olla tarjolla.
 • Tässä yksi huonetauluesimerkki yrittäjille liittyen kestävyyden ohjeistukseen
 • Toimi itse aina erinomaisena esimerkkinä
 • Opasta – älä kiellä tai käske
 • Tee asiakkaan kestävät valinnat miellyttäviksi ja helpoiksi!
 • Sitouta ja vakuuta asiakkaat osallistumaan yrityksesi kestävien arvojen toteuttamiseen!
 • Muista kertoa kestävyydestä kiinnostavalla tavalla ja erityisesti aina!
 • Kestävyyden esiin tuominen jo ennakkomarkkinoinnissa, paikan päällä ja myös oleskelun jälkeen!

Työpajassa myös pohdittiin, olisiko oikeasti syytä myös kertoa, miten ympäristö pysyy niin puhtaana ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat? Voisiko asiakas jatkossa maksaa kulutuksensa mukaan, kuten Tanskassa on jo tapana? Tämän tavan aloittamiseen tarvittaisiin rohkea avaus myös Suomessa…

Onnistunut ja antoisa työpaja Kyyhkylän kartanossa (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Onnistunut ja antoisa työpaja Kyyhkylän kartanossa (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta osallistujat kokivat matkan hyödylliseksi. Suurimmat annit ja havainnot koko benchmarking-matkasta olivat:

 • omasta toiminnastaan pitää aina muistaa kertoa innostuneesti
 • paikallisia toimijoita pitäisi hyödyntää paremmin
 • historian ja uskonnon tarinallistamista voisi hyödyntää paljon enemmän
 • kokonaisuus, tutustumiskohteet, seura ja kestävyyden eri osa-alueiden pohdinta
 • ruoka ja seura
 • uudet ideat
 • verkostoituminen
 • työpajasta: hyödyt ja niiden nivominen kestävyyden markkinointiin jäi mieleen hyvänä esimerkkinä

Loppusaldona kaikkien osallistuneiden suulla todettakoon, että

”kyllä kannatti lähteä!” 🙂

Taulun kartanon lampun myötä valoa pimeään (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Taulun kartanon lampun myötä valoa pimeään (Kuvaaja: Hanna Hauvala)

Suosituimmat avainsanat

benchmarking, Corporate social responsibility, eettisyys, ekologinen kestävyys, erityisasiakasryhmä, esteettömyys, EU, ihmisoikeudet, ikäihmiset, jätteiden lajittelu, Keski-Suomi, KESMA II-hanke, kestävyys, kestävä matkailu, kotimaa, kulttuuri, kulttuurinen kestävyys, kulttuuriperintö, lapsiperhe, lapsityövoima, liiketoiminta, lähiruoka, maatiaiskasvit, markkinointi, matkailu, matkailua kaikille, oikeudenmukaisuus, organizational ethics, palvelu, perinnekasvit, ravintolapalvelut, ruokamatkailu, ruukki, saavutettavuus, sosiaalinen kestävyys, Tarinakone, tarinallistaminen, Tarinatyöpaja, Uusi-Seelanti, valosaaste, vastuullinen matkailu, vastuullinen palveluliiketoiminta, vastuullisuus, viestintä, ympäristön suunnittelu

Uusimmat blogijulkaisut

18.12.2014 Kiitos!

Kiitos kaikille KESMAn matkassa kulkeneille! Työkaluihin ja tuotoksiin pääsette tutustumaan hankkeen internetsivuilla: www.kestavamatkailu.fi. Otattehan työkalut tehokkaaseen käyttöön ja vinkkaatte kaverillekin … Lue lisää >

10.12.2014 Tulevaisuuden vastuullinen kuluttaja

Kirjoittanut Lahden ammattikorkeakoulun matkailuopiskelija Mia Kari Ekologisuus, eettisyys, hiilijalanjälki, vastuullisuus, lähiruoka, luomu… kuulostaako tutulta? Vastuullisesta kuluttamisesta ja ekologisista valinnoista on tullut trendi, … Lue lisää >

26.11.2014 Seisahdutaanko hetkeksi ja vedetään happea?

Kirjoittanut Katja Piiponniemi, restonomiopiskelija LAMKista Hetkeksi vain, ei me tähän jäädä lopullisesti paikoilleen, kunhan ollaan hetki aivan hissuksiin ja mietitään. … Lue lisää >

10.11.2014 Hankkeeseen harjoittelun kautta

Kirjoittanut Johanna Huuskonen, joka opiskelee JAMKissa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtonaan kuluttajapalvelut Puolitoista vuotta sitten opiskelin toista vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa … Lue lisää >

17.10.2014 Lisää opiskelija-ajatuksia Vastuullisesta Palveluliiketoiminnasta

Lahden ammattikorkeakoulun Vastuullinen Palveluliiketoiminta-kurssille osallistui mahdollisuuksien mukaan KESMA II-hankkeen yrittäjiä ja Lahden Ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoita. Kurssilla pohdittiin vetäjänä toimivan Michael Lettenmeierin johdolla mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voit … Lue lisää >